TRYGG LUFT MED

RAD X er en meget sterk og avansert membran med høy barriere mot radongass (klasse B/C). Den er punkteringsresistent og gasstett for nesten alle typer gass som for eksempel radon, metan, oksygen og pentan.

Bare 0,3mm tykk

Den mest åpenbare av fordelene med RAD X er at den er kun 0,3 mm og svært elastisk, noe som gjør den lett å jobbe med og enkel å forme. Membranen er også svært lett å jobbe med ved lave temperaturer.

Grundig testet og SINTEF-sertifisert

RAD X er omfattende testet og godkjent av blant annet SINTEF og RISE.

7-lags oppbygning

Eneste duk med 7-lags oppbygning og EVOH-sjikt. Lagene er, hver for seg, en spesialblanding av "high tech" resiner.

Transparent

RAD X er en av få på markedet som er transparent, noe som gjør at det er enkelt å sikre kvaliteten på skjøter og gjennomføringer.

NOBB NR: 48435898
SINTEF-godkjent: TG 20370

For bestilling og informasjon om produktet

FORHANDLEREKONTAKT OSS

DATABLAD - NEDLASTNINGER

SPESIFIKASJONER

EgenskaperRAD X 1)Testmetode
FargeOrange, transparent
Tykkelse0,3 mm
Radongjennomgang 3) (m/s)0,5·10(-9)SP-rapport
Radonmotstand (s/m)2,0·10(9)SP-rapport
Lufttetthet – konstruksjon 3) (l/min)≤ 3,9NBI-met. 167/01 2)
Kuldemykhet (°C)≤ - 30NS-EN 495-5:2001
Dimensjonsstabilitet (% langs/tvers)± 0,5 / ± 0,5NS-EN 1107-2:2001
Rivestyrke (N langs/tvers)≥ 60 / ≥ 60NS-EN 12310-2:2000
Strekkstyrke (N/50mm - langs/tvers)≥ 400 / ≥ 380NS-EN 12311-2:2000(B) 4)
Forlengelse (% langs/tvers)≥ 600 / ≥ 600NS-EN 12311-2:2000(B)
Skjærstyrke i skjøt (N/50 mm)≥ 120NS-EN 12317-2:2000
Vanndampmotstand 3) (m² sPa/kg m ekv. luftlag)≥ 770·10(9) / ≥ 150NS-EN ISO 12572:2001
Motstand mot slag - hardt / mykt underlag-12,7 mm kule (mm høyde)≥ 600 / ≥ 600NS-EN 12691:2006(A) / NS-EN 12691:2006(B)
Motstand mot statisk belastning - mykt underlag (kg)5NS-EN 12730:2001(A)
Standard rullmål (m / m²) - én brett3,4 x 25m / 85m²
Antall ruller pr. pall / m²39 / 3 315m²

1) De angitte verdier er kontrollgrenser som gjelder for produsentenes egenkontroll og ved overvåkende kontroll
2) Beregnet ved trykkdifferanse på 30 Pa
3) Resultat fra typeprøving
4) Er prøvd etter metode B, men resultatet er omregenet til N/50 mm