RAD F er en butylbasert plastisk-elastisk fugemasse beregnet for bruk sammen med klemlist. 

Kan også brukes som to-trinns tetning.

tetting i toppklassen

Massen hefter godt til betong, plast, tre, metall og stein og er bestandig mot vann. RAD F brukes også der det er behov for ekstra tetting rundt gjennomføringer og skjøter i membranen

Grundig testet og SINTEF-sertifisert

SINTEF-godkjent som to-trinns tetning med RAD T. Elastisk, trykkfølsom og aldringsbestandig

RAD F leveres i to varianter, som patron 330 ml og pølse 550 ml.

NOBB NR: 46534664- 330ml
NOBB NR: 48435872- 550ml
SINTEF-godkjent: TG 20370

For bestilling og informasjon om produktet

FORHANDLEREKONTAKT OSS

ARBEIDSBESKRIVELSE

ARBEIDSBESKRIVELSE:

  • Påse at flatene er tørre og rene
  • Skjær av patronspissen til 6-8 mm åpning. Ved skjøting av radon-og fuktsperrer, påfør den ene flaten RAD F, trykk deretter flatene sammen
  • Bruk gjerne en trykkrulle
  • Ved festing til betongvegg kan veggen først påføres RAD F, så presses radon-eller fuktsperren mot veggen og festes deretter med klemlekt.


VIKTIG! Lagres i romtemperatur før bruk.

BRANNFARLIG!

Inneholder White Spirit. Skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
Holdes vekk fra antennelseskilder. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

DATABLAD - NEDLASTNINGER

SPESIFIKASJONER

Materiale:Butylbasert
Farge:Sort/grå
Innhold pr. patron:0,3 l
Antall pr. kart:12 stk
Antall kart pr. pall:104 kart.