Nytt oppdrag i Kautokeino

Samarbeid med Peab Bjørn Bygg AS

Vi er så heldige og får levere RAD X radonsikring til det nye og flotte skolebygget i Kautokeino, i samarbeid med entreprenør Peab Bjørn Bygg AS og Oleif Simensen transport. Med prosjektnavnet «Naturen lærer oss/Luondu oahpaha» vant de, sammen med arkitekt Ola Roald Arkitektur og landskapsarkitekt Lo:Le Landskap, konkurransen om bygging av ny barne- og ungdomskole, med idrettshall og svømmehall i Kautokeino.

Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Sustinera AS leverer radonsikring til ny skole i Kautokeino i samarbeid med Peab Bjørn Bygg AS. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Bruker RAD X radonsikring

Siden januar har Peab Bjørn Bygg AS sammen med arkitekt, landskapsarkitekt og byggherre jobbet sammen for å finne optimale løsninger i prosjektet. Ansatte og elever har vært involvert i dette arbeidet. I planleggingsfasen har de også landet på å bruke det enkle RAD X-systemet for å radonsikre skolen. Planlagt byggestart er sommer/høst 2021 og byggefasen antas å vare ca. 2år.

Det nye skolebygget er svært arealeffektivt og det har et brutto areal på 6.000m2, og er utformet etter nasjonale krav for universell utforming.

Les mer om vårt radonsikringssystem her: RAD-X.

Kilder:

Peab bygger Kautokeino skole: www.peab.no

Peab Bjørn Bygg bygger Kautokeino skole: www.bygg.no

Kautokeino kommune: www.guovdageainnu.suohkan.no

Fakta om prosjektet

  • Omfang: Ny barne- og ungdomsskole, 1-10 trinn, med idrettshall og svømmehall
  • Bruttoareal: 6 000 m2
  • Kontraktssum: 207 MNOK eks. mva.
  • Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
  • Sted: Kautokeino
  • Byggherre: Kautokeino kommune
  • Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
  • Landskapsarkitekt: Lo:Le Landskap
  • Byggestart: Sommer 2021
  • Ferdigstillelse: Høst 2022
Kilde: Peab.no
Illustrasjon: Guovdageainnu.suohkan.no