Hvordan sikre seg mot radongass?

For å forhindre at gassen siver inn i bygninger, stilles det krav til radonsikring i bygg der mennesker skal oppholde seg.

Alle nybygg skal prosjekteres med radonforebyggende tiltak for å begrense innstrømmingen av radon, slik som bruk av radonsperre og ventileringssystemer. Alle bygg som er beregnet for varig opphold må bygges med radonsperre mot grunnen. Siden det er vanskelig å radonsikre et eksisterende bygg, er det et minimumskrav å montere radonsperre i alle nybygg  som er beregnet for varig opphold. Etter at man har flyttet inn, vil det bli kostbart å iverksette tiltak for å fjerne radongassen.

Spisskompetanse på å radonsikre nybygg

Vi i Sustinera har jobbet med radonsikring i 19 år og har spisskompetanse på å radonsikre nybygg. Vår radonmembran, RAD-X, er bare 0,3mm tykk og transparent. Dette gjør at den er lett å jobbe med og at den er enkel å sikre kvaliteten på skjøter og gjennomføringer. 

Les mer om vårt radonsikringssystem her: RAD-X.

Radonsikring nybygg:
http://www.nrpa.no/

Om radon på Wikipedia: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Radon