Dokumentasjon

RAD X ER SERTIFISERT AV SINTEF

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. De løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. 

SINTEF tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.

FDV DOKUMENTASJON

Forkortelsen FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold og er i praksis byggets bruksanvisning. En FDV-dokumentasjon omfatter ikke alle byggevarer, men som begrepet FDV sier, gjelder dette i første rekke de byggevarer, tekniske installasjoner og overflater som skal driftes og vedlikeholdes. 

Det å kunne dokumentere arbeid som blir utført er stadig viktigere i bygg– og anleggsbransjen.

RAD X ER SERTIFISERT I SVERIGE

RISE er Sveriges forskningsinstitutt og kontrollorgan og har som oppdrag å arbeide for bærekraftig vekst i Sverige. RAD X er gjennom RISE godkjent for bruk i Sverige.